Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* Kāndab l *152
 Kandava ▫ Kandava