Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* Kanād l *122
 Kanada ▫ Kanāda