Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* Jo’ugšt|ūrga l *46
 Jougštūrga jõgi ▫ Jougstu valks