Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* Jo’ugšt|ūrga l *46
 Jougštūrga jõgi ▫ Jougstu valks