Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* Jei|me’r l *83
 Põhja-Jäämeri ▫ Ziemeļu ledus okeāns