Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* Japān l *217
 Jaapan ▫ Japāna