Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* Itālij l *121
 Itaalia ▫ Itālija