Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* Itālij l *121
 Itaalia ▫ Itālija