Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* Island l *122
 Island ▫ Islande