Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* Irē l *18
 Irē ▫ Mazirbe