Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* Indij okeān l *127
 India ookean ▫ Indijas okeāns