Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* Indij l *121
 India ▫ Indija