Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* Indij l *121
 India ▫ Indija