Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* Ikš|kilā l *39
 Üksküla ▫ Ikšķile