Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* Horvātij l *121
 Horvaatia ▫ Horvātija