Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* Engliš|mǭ l *12
 Inglismaa ▫ Anglija