Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* Ēgipt l *0
 Egiptus ▫ Ēģipte