Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* Ēgipt l *0
 Egiptus ▫ Ēģipte