Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* Dūmõl l *219
 Dūmele ▫ Dūmele