Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* Dī’eviņ|jǭra l *44
 Dēviti järv ▫ Dieviņezers