Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* Dāvid luoik l *94a
 Dāvidi nõgu ▫ Dāvida leja