Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* Bulgārij l *121
 Bulgaaria ▫ Bulgārija