Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* Bulgārij l *121
 Bulgaaria ▫ Bulgārija