Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* Būdnikā mä’g l *76
 Būdnikā mägi ▫ Būdenes kalns