Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* Būdnikā mä’g l *76
 Būdnikā mägi ▫ Būdenes kalns