Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* Brissõl l *219
 Brüssel ▫ Brisele