Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* Belgij l *121
 Belgia ▫ Beļģija