Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* Bažā|sūo l *12
 Bažāsūo soo ▫ Bažu purvs