Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* Āzij l *121
 Aasia ▫ Āzija