Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* Austrij l *121
 Austria ▫ Austrija