Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* Armēnij l *121
 Armeenia ▫ Armēnija