Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* Aņtš l *138
 Ance ▫ Ance