Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* Gaļmõ|sūo l *12
(Īra) Gaļmõsūo soo ▫ Galnieku purvs