Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* Gaļmõ|sūo l *12
(Īra) Gaļmõsūo soo ▫ Galnieku purvs