Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* Kannizt|sūo l *12
(Īra) Kanniztsūo soo ▫ Pūpoliņu purvs