Lingua / Vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* Dandžit|mä’g l *76
(Īra) Dandžitmäg’i mägi ▫ Dandzītkalns