Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* vȯrā s *39
 teravik ▫ smaile