Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* vazār s *217
 haamer ▫ āmurs ♦ vazār alā lǟ’dõ KK77 a haamri alla minna ▫ iet zem āmura; vazārõks rabbõ haamriga lüüa ▫ sist ar āmuru ● Ta võtāb vazārt. Ta võtab haamrit. ▫ Viņš ņem āmuru.