Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* ūļ s *200
 huul, mokk ▫ lūpa ♦ a’lli ūļ E3 a alumine huul ▫ apakšlūpa; i’ļļi ūļ ülemine huul ▫ augšlūpa; ūld puņtšõ a’jjõ huuli prunti ajada ▫ savilkt lūpas taurītē; ūļi jamstõ KK77 a huuli närida ▫ kodīt lūpas; ūļi nūolõ KK77 a huuli lakkuda ▫ laizīt lūpas ● Tä’mmõn at ūld ve’l jemā sēmḑaks. KK77 a Tal on huuled veel emapiimaga. ▫ Viņam uz lūpām vēl mātes piens. Vanād ibīztõn attõ a’llizt ūld jo pitkād. KKI23 Vanadel hobustel on alumised mokad pikemad. ▫ Veciem zirgiem apakšlūpas ir garākas.