Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* pagānõz s *173
 pagan ▫ pagāns ● Lutār īeb pagānõks. KK77 Luterlane muutub paganaks. ▫ Luterānis kļūst par pagānu.