Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* ǭz s *131
(a) anuma kõrv ▫ osa ♦ kaffetas ǭz kohvitassi kõrv ▫ kafijas tases osa (b) kella öös ▫ pulksteņa gredzens pulksteņķēdes piestiprināšanai ♦ kīela ǭz kella öös ▫ pulksteņa gredzens