Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* maksā s *42
(a) anat.  maks ▫ aknas (b) anat.  kops ▫ plaušas ♦ pī’emdõ maksā 79/5 kops ▫ plaušas { >tä’v }