Lingua / Pētījumi

Rakstā apskatīti darbības vārdu latviskie priedēkļi Salacas lībiešu dialektā, balstoties uz A.J. Šēgrēna vākumu.

Pilns raksts: VERBIPREFIKSID SALATSI LIIVI KEELES

ESUKA/JEFUL. Īpašais izdevums “Keele kõrgendikud”. 2017.