Lingua / Aizguvumi no lībiešu valodas
sēre w
 sǟr ▫ sandbank

sīga w
 sīgõz ▫ whitefish

sulainis w
(kalps) sulli ▫ servant

tērauds w
 tīerōda ▫ steel

urga w
 ūrga ▫ streamlet

vai w
 või ▫ or

vajag w
 vajāg ▫ must, need (verb)

veseris w
 vazār ▫ hammer

virca w
 vīrtša ▫ slurry

zaimot w
 suoimõ ▫ to blaspheme