Lingua / Aizguvumi no lībiešu valodas
* sēre w
 sǟr ▫ sandbank

* sīga w
 sīgõz ▫ whitefish

* sulainis w
(kalps) sulli ▫ servant

* tērauds w
 tīerōda ▫ steel

* urga w
 ūrga ▫ streamlet

* vai w
 või ▫ or

* vajag w
 vajāg ▫ must, need (verb)

* veseris w
 vazār ▫ hammer

* virca w
 vīrtša ▫ slurry

* zaimot w
 suoimõ ▫ to blaspheme