Lingua / Aizguvumi no lībiešu valodas
* allaž w
 alz ▫ always

* beka w
 päkā ▫ porcini, cep

* bojā (iet) w
 pūojõ (lǟdõ) ▫ to perish

* jauda w
(spēks) joud ▫ power

* kadiķis w
 gadāg ▫ juniper

* kāzas w
  kōzgõnd ▫ wedding

* ķeksis w
 kekš ▫ hook

* ķēms w
 kǟmõz ▫ ghost

* ķepa w
 käpā ▫ paw

* ķērnāt w
 kärnõ ▫ to mess up