Lingua / Kūožnimūd
* Austrij l *121
 Austria ▫ Austrija

* Āzij l *121
 Aasia ▫ Āzija

* Bažā|sūo l *12
 Bažāsūo soo ▫ Bažu purvs

* Belgij l *121
 Belgia ▫ Beļģija

* Berlīn l *127
 Berliin ▫ Berlīne

* Bosnij l *121
 Bosnia ▫ Bosnija

* Brissõl l *219
 Brüssel ▫ Brisele

* Būdnikā mä’g l *76
 Būdnikā mägi ▫ Būdenes kalns

* Bulgārij l *121
 Bulgaaria ▫ Bulgārija

* Dandžit|mä’g l *76
(Īra) Dandžitmäg’i mägi ▫ Dandzītkalns
191 sõnnõ Jedmili lēḑ 1 2 3 4 5 6 Tulbi lēḑ