Lingua / LIV-EE-LV Sõnārōntõz
* ärb s *94
 arm ▫ rēta ♦ ärbõ vāldiž kīskõ armi lahti kiskuda ▫ atplēst vaļā rētas ● Šǭ’v kuostūb, ärb īeb. Haav paraneb, arm jääb. ▫ Pušums sadzīst, rēta paliek. Bokādõks u’m gīm tikkiž ǟrbidi täuž. KK78 Rõugetega on nägu üleni arme täis. ▫ Ja ir bakas, seja ir pilna ar rētām.