Lingua / Borrowings from Livonian
* loms w
 lūoim ▫ catch (of fish)

* ļipa w
 ļipā ▫ short tail

* māja w
 mōjõ ▫ house

* maksa w
 maks ▫ charge

* maksāt w
 maksõ ▫ to pay

* muiža w
 mȯizõ ▫ manor

* nūja w
 nuij ▫ cudgel

* paijāt w
 paijõ ▫ to caress

* paisums w
(no paizõ - blīst, augt) paizõm ▫ high tide

* pestīt w
 pästõ ▫ to redeem, save
50 words Previous 1 2 3 4 5 Next