Mēneša priekšmets
Ķempju Kārļa jaunākais dzejolis “Tuļpuķķiž” (Ugunspuķēs)

Latvijas Universitātes Lībiešu institūts dibināts 2018. gada 21. augustā. LU Lībiešu institūts ir pirmā zinātniskā iestāde Latvijā un pasaulē, kuras darbības centrā ir mūsdienīga un vispusīga Latvijas otrās pamattautas un viena no mūsdienu latviešu valodas un kultūras pirmelementiem – lībiešu – un viņu mantojuma pētniecība.

LU Lībiešu institūta darbības nolūks ir attīstīt pētījumus plašā ar lībiešiem saistītā tēmu lokā: veicināt valodas, vēstures, arheoloģijas, antropoloģijas, kultūras, folkloras, etnoloģijas, mūsdienu kultūras procesu, šo un citu jomu savstarpējās mijiedarbības izpēti, kā arī zināšanu par lībiešu mantojumu un ietekmi Latvijā integrāciju dažādās zinātnes nozarēs un pieejamību visai sabiedrībai.

LU Lībiešu institūts aktīvi sadarbojas ar lībiešu un citām sabiedriskajām organizācijām, pašvaldībām, valsts institūcijām un uzņēmējiem.

LU Lībiešu institūta partneri ir Tartu Universitāte, Upsalas Universitāte, Budapeštas Etveša Lorānda universitāte, Helsinku Universitāte, Georga Augusta Getingenes Universitāte, Tromso Universitāte.

Pamatinformāciju par lībiešiem var atrast livones.net.

 

ALTER EGO
Kontakti

Latvijas Universitātes 
Lībiešu institūts
Kronvalda bulvāris 4-220
Rīga, LV-1010, Latvija

E-pasts: liv@lu.lv
Tālrunis: +371 26424566

Kvadrātkods uz LI Līvõd institūt YouTube: