Lībiešu institūts / Pētniecība / Pētījumi

Rakstā apskatīts prof. Tīta Reina Vītso ieguldījums lībiešu valodas pētniecībā.

Pilns raksts: A journey of discovery through the Livonian world: the scholarly work of Tiit-Rein Viitso

ESUKA/JEFUL. Special issue “Studies on Livonian III”. 2018.