Lībiešu institūts / Pētniecība / Pētījumi

Rakstā apskatītas lībiešu valodas leksikas paplašināšanas iespējas – salikteņu darināšana, atvasināšana ar piedēkļiem un priedēkļiem, vārdu sakņu aizgūšana un kalku veidošana, kā arī principi, kas ievērojami to izmantošanā.

ESUKA/JEFUL. Special issue “Studies on Livonian II”. 2016.

Pilns raksts: LIVONIAN IN RECENT YEARS Valts Ernštreits Līvõ Kultūr sidām …