Lībiešu institūts / Pētniecība / Pētījumi

Rakstā apskatīta lībiešu valodas loma un situācija mūsdienās, kontekstā ar valodas situācijas aktualitātēm Latvijā.

Pilns rakstsThe role of Livonian in Latvia from a sociolinguistic perspective

ESUKA/JEFUL. Special issue “Studies on Livonian III”. 2018.