Lībiešu institūts / Pētniecība / Pētījumi

Rakstā apskatīti Baltijas jūras somu un baltu senie kontakti un Baltijas jūras somu ienākšana patreiz apdzīvotajās teritorijās.

Pilns raksts: EARLY FINNIC–BALTIC CONTACTS AS EVIDENCED BY ARCHAEOLOGICAL AND LINGUISTIC DATA

 

ESUKA/JEFUL. Īpašais izdevums “Lībiešu studijas II” (“Studies on Livonian II”). 2016.