Lībiešu institūts / Pētniecība / Pētījumi

Rakstā apskatīti afrikatīvie slēdzeņi lībiešu valodā.

Pilns raksts: Observations on affricates in Livonian

ESUKA/JEFUL. Special issue “Studies on Livonian III”. 2018.