Lībiešu institūts / Notikumi / 2020

27. jūlijs

Dalība nometnē un vasaras skolā Mierlinkizt 

Lībiešu institūta darbinieki vadīja četras lībiešu valodas nodarbības. Bērni noskatījās jaunākās lībiešu valodas stundu versijas, kuras tagad ir pieejamas institūta YouTube kanālā.

24. jūlijs

LU Lībiešu institūts piedalās seminārā par topošo Latviešu vēsturisko zemju likumprojektu.

Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī vienkopus aicināja vēsturniekus, pētniekus, valodniekus, latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu nevalstisko organizāciju pārstāvjus, šīs jomas ekspertus un viedokļu līderus, lai spriestu par Valsts prezidenta iniciēto topošo latviešu zemju likumprojekta nepieciešamību un mērķiem, kā arī latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu ilgtspējas un attīstības plānu.

1. jūlijs

Dalība Kultūras tematiskajā darba grupā Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021–2027 izstrādei

Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību teritorijas attīstības plānotāju un kultūras jomas speciālistu seminārā – darba grupa par kultūras jomu Kurzemes attīstības programmas 2021–2027 izstrādei.

29. maijs

Septiņas lībiešu valodas stundas – 6. un 7. stunda 

Septiņas lībiešu valodas stundas – 6. stunda “Skaitļi lībiešu valodā” un 7. stunda “Vārdi, kas ienākuši no lībiešu valodas”. Sestās stundas laikā var iemācīties skaitīt līdz desmit un ar skaitļa vārdu palīdzību gūt ieskatu latviešu un lībiešu radu valodu skanējumā. Sarunas laikā var uzzināt par lībiešu radu tautu, īpaši igauņu un somu, devumu un palīdzību lībiešu pastāvēšanā un mantojuma vākšanā. Sestās stundas laikā iepazīstina ar vienu no ievērojamākajiem lībiešiem — Pēteri Dambergu — un viņa devumu, kā arī lībiešu folkloru kopumā. Septītā nodarbība iemāca atpazīt vārdus, kas latviešu valodā ienākuši no lībiešu valodas. Ir iespēja dzirdēt par dažādām Latvijas vietām, to vidū Daugavas lībiešu apdzīvotajām teritorijām no Aizkraukles līdz Rīgai, kur meklējams lībiešu mantojums. Nodarbības laikā var uzzināt par lībiešu pēdām Latvijas kultūrai svarīgos literāros darbos (Andreja Pumpura eposā „Lāčplēsis”), kā arī Rīgas lībiskajām saknēm un to, kur Rīgā ieraugāmi lībieši.

Top lībiešu valodas stunda. Filmē Dāvids Ernštreits.
Foto: LU Lībiešu institūts

28. maijs

Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijas (Haridus- ja Teadusministeerium) balva Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītājam

Igaunijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Radu tautu programmas padome LU Lībiešu institūta vadītājam Valtam Ernštreitam piešķir balvu Ilmapuu (Pasaules koks). Balva izveidota 2010. gadā, un to katru gadu piešķir vienam somugru pirmiedzīvotāju pārstāvim, bez kura aktīvā darba un iedvesmojošā parauga nebūtu iespējams runāt par dzīvu somugru tautas kultūru un tās izpausmēm mākslā un zinātnē.

Vairāk par balvu un laureātu skatīt šeit.

25. maijs 

LU Lībiešu institūts pievienojas Digital Humanities iniciatīvai

LU Lībiešu institūts pievienojas iniciatīvai, kas apvieno Latvijas pētniecības institūcijas ar mērķi popularizēt digitālās humanitārās zinātnes, atttīstīt šo pētniecības virzienu un sekmēt sadarbību Latvijā un ārpus tās.

http://www.digitalhumanities.lv/

22. maijs

Septiņas lībiešu valodas stundas – 5. stunda

Septiņas lībiešu valodas stundas – 5. stunda “Radinieku nosaukumi lībiešu valodā” kopā ar Ullu Fraser. Nodarbības mērķis ir iepazīstināt ar radinieku nosaukumiem lībiešu valodā; stāstīt par izlokšņu veidošanos un jaunvārdu ienākšanu valodā; radīt ieskatu lībiešu mūsdienu kultūras veidošanās procesā un lībiešu cīņā par saglabāšanos.

15. maijs

Septiņas lībiešu valodas stundas – 4. stunda

Septiņas lībiešu valodas stundas – 4. stunda “Vietvārdi lībiešu valodā” kopā ar Baibu Šuvcāni. Vietām lībiešu valodā ir savi nosaukumi, kas reizēm ievērojami atšķiras no latviskajiem. Lībiešu krasts ir veidojies, jūrai atkāpjoties, un tā ikdiena un saimniekošana vienmēr bijusi saistīta ar jūru.

8. maijs

Septiņas lībiešu valodas stundas – 3. stunda

Septiņas lībiešu valodas stundas – 3. stunda “Krāsas lībiešu valodā” kopā ar Dāvidu Ernštreitu. Lībiešu karogs ir ōļaz-vālda-siņņi (zaļš, balts, zils), un šīs krāsas ataino skatu, ko zvejnieks redz, raugoties no jūras uz krastu.

24. aprīlis

Septiņas lībiešu valodas stundas – 2. stunda

Septiņas lībiešu valodas stundas – 2. stunda “Lībiešu valodas skaņas” ar Julgī Stalti. Otrās stundas mērķis ir iepazīstināt ar lībiešu valodas alfabētu un skanējumu; sniegt ieskatu lībiešu tradīcijās; rosināt izprast valodas un kultūras saistību

17. aprīlis

TV projekts Tavaklase.lv – iespēja skolēniem iepazīties arī lībiešu valodu un kultūru.

Pirmā reize Latvijas vēsturē, kad visiem Latvijas vispārizglītojošo skolu skolēniem tiek piedāvāta iespēja iepazīt Latvijas pirmiedzīvotāju – lībiešu – valodu un kultūru. Šis lielais solis ir sperts kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Paplašinātā veidolā tās iecerēts izvietot arī LU Lībiešu institūta Youtube kanālā un iespēju robežās tiks papildinātas ar jaunām.

Lībiešu valodas 1. nodarbība ir skatāma šeit. Pēc nodarbības katrs uzzina par valodu daudzveidību pasaulē; izprot terminu „pirmiedzīvotāji”, zina par Latvijas pirmiedzīvotājiem lībiešiem un viņu valodu un ir apguvis pieklājības frāzes lībiešu valodā.

14. aprīlis

“Drosmīgais lībiskuma glābšanas darbs”

Uzsaukums iesūtīt idejas, lai varētu apkopot visas tuvās vai tālās ieceres un darāmos darbus, kas nepieciešami, lai saglabātu lībiešu kultūru mums un nākamajām paaudzēm. Vairāk par ieceri šeit.

21. marts

Lielā putnu modināšanas diena

Tradicionāli putnu modināšana notiek pirmajā sestdienā pēc pavasara saulgriežiem, un šogad pavasara sākums ir 20. martā pulksten 5 un 50 minūtēs. Putnu modināšana ir sens lībiešu rituāls, kas tradicionāli noticis pavasara saulgriežu rītā vai Lieldienu pirmajā svētku rītā, kad tika dziedāta putnu modināšanas dziesma “Tšītšōrlinkizt”, kurai piemita buramvārdu raksturs. Modināšanas dziesmas vārdi un vairāk par tradīciju lasāms šeit.

Modināšanas rituāls ne tikai pasteidzina pavasari, tam piemīt arī maģisks spēks: tas stiprina veselību un palīdz īstenot no sirds izlolotas vēlmes. Iemūžinātos putnu modināšanas foto un video aicinām izvietot sociālo tīklu profilos ar tēmturi #tšītšōr vai sūtīt info@livones.net.

Šeit var apskatīt Valta Ernštreita, Zanes Ernštreites un Ullas Fraseres putnu modināšanu rituālus.

Lībiešu folkloras kopa “Kāndla” modina putnus Liepenē. Ilgas Pornieces foto

5. marts

Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences datorlingvistikas sekcijā varēja uzzināt arī par lībiešu valodas resursiem.

LU starptautiskās konferences sekcijā “Latviešu valodas digitālie resursi un rīki vienotā pētniecības infrastruktūrā” tika runāts par lībiešu valodas elektroniskajiem resursiem, valodas nākotni un šī brīža projektiem.

4. marts

900 sekundēs nedaudz par Lībiešu kultūrtelpas došanos UNESCO virzienā.

900 sekundēs saruna ar Lībiešu institūta vadītāju Valtu Ernštreitu un Salaspils jauktā kora “Lōja” vadītāju Ģirtu Gailīti. Lībiešu valoda ir viena no Lībiešu kultūrtelpas galvenajām sastāvdaļām un lai to saglabātu, lībiešu kultūrtelpu aicina iekļaut UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Sarunu var noskatīties šeit.

27. februāris

LU Lībiešu institūts piedalās diskusijā par jaunajām kultūrpolitikas pamatnostādnēm.

Latvijas Republikas Kultūras ministrijā notika viena no jaunajām kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2021–2027 veltītajām diskusijām. Tā bija plaši apmeklēta un saturīga. Ceļā uz jaunā dokumenta sagatavošanu daudzās diskusijās tikās plaša spektra profesionāļi. Šis dokuments top ar plašu iesaisti, viedokļu un domu apmaiņu top, lai tas varētu būt kā nozares orientierus nākamajiem gadiem.

24. februāris

Bērnu un jauniešu skolas “Mierlinkizt” tikšanās, mācoties lībiešu valodu ar Reiņa Zumberga un bērnu pašu izveidotā Memrise kursa palīdzību.

21. februāris

Lībiešu valodas stunda tiešsaistē

Starptautiskajā dzimtās valodas dienā ikviens bija aicināts apgūt lībiešu valodu tiešsaistē LU Lībiešu institūta kanālā vietnē YouTube, kur video ir skatāms arī šobrīd. Lībiešu valodas mācību stundā ar LU Lībiešu institūta pētnieku, lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolas Mierlinkizt bērnu un Salaspils jauktā kora Lōja dziedātāju palīdzību varēja gūt ieskatu lībiešu valodā, iepazīt tās skanējumu un savdabību, kā arī iemācīties lībiešu valodā nodziedāt lībiešu tautasdziesmu Tšītšōrlinkizt – putnu modināšanas dziesmu, ar kuru lībieši tradicionāli ieskandina pavasari.

Vairāk par lībiešu valodas nedēļu var lasīt šeit.

Starptautiskā dzimtās valodas diena

LU Lībiešu institūtā atzīmējām Starptautisko dzimtās valodas dienu, kuru organizē mūsu institūts ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra atbalstu.
Lībiešu sabiedriskās organizācijas sagatavojušas vēstuli ar vēlmi nominēt Lībiešu kultūrtelpu UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam nepieciešama neatliekama saglabāšana, sarakstam. 21. februārī vēstule simboliski tika nodota Latvijas Nacionālais kultūras centrs Nemateriālā kultūras mantojuma padomei. Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā lībiešu kultūrtelpa iekļauta jau 2018. gadā. LSM.lv raksts lasāms šeit.

Dalība Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 147. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konferencē “Valoda sabiedrībā”

18. februāris

Ungārijas vēstniecība Magyarország Nagykövetsége Riga viesojas LU Lībiešu institūtā.

Tā skan lībieši Latvijas Radio 1. 

Dzimtās valodas nedēļā Latvijas Radio 1 katru dienu deva iespēju ieklausīties lībiešu valodā. Tā skan lībieši – 1.–5. daļa (https://lr1.lsm.lv/lv/tema/ta-skan-libiesi.b362/).

14. februāris

Lībiešu insitūtā viesojas Somijas Rozentāla biedrības vadītāja Jenni Kallionsivu.

27. janvāris

Zemgales Krieviņi – Voti ciemos uz Lībiešu institūtu.

Ciemos bija Zemgales Krieviņi – Voti! Esam kļuvuši par oficiālo akadēmisko un praktisko aizbildni viņiem. Pirmajā tikšanās reizē pārrunājām sadarbības iespējas, t.s. Lībiešu institūta iesaistīšanos šī gada 3. Zemgales krieviņu saieta organizēšanā.

Kopā ar lībiešu bērniem un Līvu Savienību atklājām lībiešu dzejnieka K. Staltes 150. jubilejas gadu.

LU LI pētnieka Ulda Baloža raksts par Somijas Kone fonda finansēto Ludzas igauņu pētniecību.

25. janvāris

Lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolas “Mierlinkizt” dalībnieku ziemas tikšanās.

Nodarbības tēma – Kārlis Stalte.

 

Janvāris

Sācies Kārļa Staltes 150. jubilejas gads.

2020. ir izcilā lībiešu kultūras darbinieka Kārļa Staltes (1870. gada 9. augusts Mazirbe – 1947. gada 12. janvāris Vācija, Fērbelina) 150. dzimšanas dienas gads. Lībiešu kultūrtelpā šī gada iecerēs un darbos daudzi notikumi būs saistīti tieši ar viņa vārdu. Vairāk šeit.

Kārlis Stalte