Lībiešu institūts / Mūsu pētnieki

Institūta vadītājs

Dr. phil. Valts Ernštreits

E-pasts: valts.ernstreits@lu.lv

Tālrunis: +371 26424566

Vadošā pētniece

Dr. hist. Renāte Blumberga

E-pasts: renate.blumberga@lu.lv

Pētnieks

Dr. phil. Uldis Balodis

E-pasts: ubalodis@lu.lv

Pētniece

Dr. philol. Gunta Kļava

E-pasts: gunta.klava@lu.lv

Pētniece

Mg. art. Milda Ona Dailidenaite