Lībiešu institūts / Mūsu pētnieki

Institūta vadītājs

Dr. phil. Valts Ernštreits

E-pasts: valts.ernstreits@lu.lv

Tālrunis: +371 26424566

Pētnieks

Dr. phil. Uldis Balodis

E-pasts: ubalodis@lu.lv

Pētniece

Dr. philol. Gunta Kļava

E-pasts: gunta.klava@lu.lv

Pētniece

Mg. art. Milda Ona Dailidenaite

E-pasts: milda.dailidenaite@lu.lv

Zinātniskā asistente

Mg. geogr. Baiba Šuvcāne

E-pasts: baiba.suvcane@lu.lv

Zinātniskā asistente

Annija Lazdiņa

E-pasts: annija.lazdina@lu.lv

Asistente

Mg. oec. Māra Vīgerte

E-pasts: mara.vigerte@lu.lv