Lībiešu institūts / Livonica 2019

2019. gada 26.–27. augusts

Latvijas Universitātes Lībiešu institūts

Kronvalda bulvāris 4, Rīga

Informācija par rakstu iesniegšanu konferences rakstu krājumam: lūdzam iesūtīt rakstus līdz 2019. gada 15. decembrim uz e-pastu info@livones.net. Sagatavojot rakstus, lūdzam ņemt vērā vadlīnijas, kas atrodamas šeit. Raksti tiks recenzēti anonīmi.

 

2018. gads vainagojies ar vairākiem lībiešu kopienai un lībiešu valodas un kultūras pētniecībai būtiskiem notikumiem. Lībiešu kultūrtelpa tika ierakstīta Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, un tā sākusi savu ceļu uz iekļaušanu Pasaules UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Tāpat arī Latvijas Universitātē tika nodibināts Lībiešu institūts. Tādējādi konference „LIVONICA. Lībiešu valoda, vēsture un kultūra” tiek veltīta Latvijas Universitātes 100 gadu jubilejai un LU Lībiešu institūta pirmajam jubilejas gadam.

Konference ir viens no UNESCO Starptautiskā pirmiedzīvotāju valodu gada (2019)  pasākumiem.

Konferences programma: LIVONICA 2019_program_final

Plenārsēdes referenti

Prof. Ina Druviete (Latvijas Universitāte)

Prof. Valters Langs (Tartu Universitāte)

 

Konferences darba valodas: lībiešu, latviešu, angļu

Pēc konferences tiks publicēts recenzēts zinātnisko rakstu krājums angļu valodā.

Konferences rīkotāji: Latvijas Universitātes Lībiešu institūts, Tartu Universitātes Igauņu un vispārīgās valodniecības institūts, Lībiešu kultūras centrs

 

Konferences zinātniskā komiteja un zinātnisko rakstu krājuma redakcijas kolēģija:

Vadītājs: Dr. phil. Valts Ernštreits (LU Lībiešu institūts)

Dr. phil. Rohīrs Bloklands (Upsalas Universitāte)

Dr. hist. Renāte Blumberga (LU Lībiešu institūts)

Dr. philol. Ina Druviete (Latvijas Universitāte)

Dr. phil. Mīna Norvika (Tartu Universitāte)

Dr. phil. Karls Pajusalu (Tartu Universitāte)

Dr. philol. Jurģis Pakeris (Viļņas Universitāte)

Dr. phil. Eberhards Vinklers (Getingenes Universitāte)

 

Konferences rīcības komiteja:

Vadītājs: Dr. phil. Valts Ernštreits (LU Lībiešu institūts), valts.ernstreits@lu.lv

Dr. phil. Uldis Balodis (LU Lībiešu institūts), ubalodis@lu.lv

Dr. philol. Gunta Kļava (LU Lībiešu institūts), gunta.klava@lu.lv

Dr. phil. Mīna Norvika (Tartu Universitāte), miina.norvik@ut.ee

Dr. phil. Tūli Tuiska (Tartu Universitāte), tuuli.tuisk@ut.ee